Digital Platform Solutions Tester

Aug 9, 2021

Job Overview

 • Date Posted
  Aug 9, 2021
 • Offered Salary
  - /
 • Expiration date
  Jun 26, 2024

Job Description

Mục đích công việc: 

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kiểm thử cho các giải pháp Công nghệ s.

Trách nhiệm công việc:

 • Tiếp nhận, quản lý, phân tích và phát triển kịch bản kiểm thử thủ công và bộ công cụ kiểm thử phần mềm tự động/bán tự động;
 • Đề xuất và cung cấp giải pháp trong mô hình kiểm thử;
 • Xây dựng và quản lý các tài liệu kiểm thử;
 • Tham gia hỗ trợ nhóm kiểm thử xác định lỗi trong quá trình phát triển và vận hành;
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch cho các yêu cầu thay đổi nhỏ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.


 

Key Responsibilities

Skills, Experiences

 • Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương;
 • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính)/1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc về kiểm thử các dự án phần mềm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trong các tổ chức định chế tài chính hoặc ngân hàng;
 • Kinh nghiệm sử dụng các bộ công cụ kiểm thử phần mềm tự động như Katalon, Postman, Rest Assured, SoapUI, Selenium Webdriver, Mobile automation test, Jmeter, Jenkins, etc;
 • Kinh nghiệm xây dựng các kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử hoàn chỉnh cho một dự án phần mềm;
 • Thành thạo một trong số những ngôn ngữ lập trình Java script, VB Script hoặc tương đương;
 • Kỹ năng tư duy có hệ thống và kỹ năng tạo tài liệu kiểm thử dễ hiểu;
 • Kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Related Jobs