Digital Solution Developer

Aug 9, 2021

Job Overview

 • Date Posted
  Aug 9, 2021
 • Offered Salary
  - /
 • Expiration date
  Dec 11, 2023

Job Description

Mô tả công việc: 

Chịu trách nhiệm lập trình phần mềm Ứng dụng di động, Ứng dụng Web và các phần mềm ứng dụng khác theo yêu cầu của nghiệp vụ kinh doanh; Đảm bảo phần mềm được lập trình có chất lượng, hiệu quả và tối ưu theo yêu cầu của kinh doanh và công nghệ

Trách nhiệm công việc:

 

 • Thực hiện lập trình các ứng dụng công nghệ số theo yêu cầu của nghiệp vụ kinh doanh;
 • Tìm hiểu các giải pháp, công nghệ, ngôn ngữ lập trình mới để áp dụng trong công việc;
 • Tham gia xây dựng các kịch bản kiểm thử phần mềm tự động;
 • Tham gia xây dựng tài liệu kỹ thuật cho các ứng dụng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Chiến lược và Giải pháp Ngân hàng số;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý.

Key Responsibilities

Skills, Experiences

 • Trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin;
 • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính)/2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình cho Ngân hàng di động Objective C, Swift, Java, Kotline, Java Script hoặc React Native, C++, React; Cho Web: C#, Java, HTML/CSS, Javascript, XML, XPath, PL/SQL... Kinh nghiệm tích hợp ứng dụng qua Ajax, JSON/REST, Web service APIs, tích hợp với các mạng xã hội;
 • Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MySQL và và Webserver/Application server: IIS, IBM WebSphere portal, WebLogic, Tomcat;
 • Kinh nghiệm phát triển ứng dụng chạy đa nền tảng, lượng người dùng lớn, có kinh nghiệm tối ưu tốc độ và tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng;
 • Kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử tự động;
 • Am hiểu ngôn ngữ lập trình/nền tảng trong server site như J2EE, .Net;
 • Kỹ năng Tiếng Anh căn bản

Related Jobs