Nhân viên Content Marketing

Aug 31, 2022
Application ends: Sep 20, 2022
Apply Now

Job Overview

  • Date Posted
    Aug 31, 2022
  • Offered Salary
    - /
  • Expiration date
    Sep 20, 2022

Job Description

- Viết bài trên website giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho các kênh quảng cáo online, offline.

- Viết bài tư vấn, bài tin tức thu hút người đọc.
- Sáng tạo nội dung cho các kênh quảng cáo social.
- Được tham gia lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyển thông, giới thiệu sản phẩm mới.
- Nghiên cứu và phát triển cho website luôn có sự mới mẻ từ nội dung đến hình ảnh thể hiện.

Key Responsibilities

Skills, Experiences

Related Jobs