Thực tập sinh Nhân sự (Bắc Ninh)

May 19, 2022
Application ends: Jun 19, 2022
Apply Now

Job Overview

  • Date Posted
    May 19, 2022
  • Offered Salary
    - /
  • Expiration date
    Jun 19, 2022

Job Description

- Hỗ trợ các công việc Tuyển dụng: Đăng tuyển, lọc CV, liên hệ ứng viên tiềm năng, lên lịch phỏng vấn, gửi thư mời/ từ chối, hỗ trợ thủ tục onboarding. Tạo và duy trì database ứng viên.

- Cập nhật và quản lý thông tin nhân viên trên hệ thống phần mềm.

- Hỗ trợ các công việc C&B: kiểm tra chấm công hàng ngày, trả thẻ BHYT, sổ BHXH

- Hỗ trợ các công việc hành chính: Lên kế hoạch đặt và cấp phát, quản lý đồng phục; hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện.


Key Responsibilities

Skills, Experiences

Related Jobs