TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH PHP

Aug 30, 2022
Application ends: Sep 30, 2022
Apply Now

Job Overview

  • Date Posted
    Aug 30, 2022
  • Offered Salary
    - /
  • Expiration date
    Sep 30, 2022

Job Description

·       Phân tích tài liệu và tìm phương án giải quyết các vấn đề của hệ thống.

·       Phân tích và thiết kế database phù hợp với các yêu cầu của dự án.

·       Thiết kế cấu trúc và phát triển ứng dụng.

·       Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng.

·       Kết hợp với các bộ phân liên quan để triển khai hoàn thành dự án.

Key Responsibilities

Skills, Experiences

Related Jobs