GIẢNG VIÊN FRONTEND PARTIME

Aug 29, 2022
Application ends: Sep 29, 2022
Apply Now

Job Overview

 • Date Posted
  Aug 29, 2022
 • Offered Salary
  - /
 • Expiration date
  Sep 29, 2022

Job Description

 • Tham gia giảng dạy khóa đào tạo Full Stack Developer (mảng frontend), hình thực học bootcamp theo nội dung và lộ trình của trung tâm Green Academy.

 • Thiết kế slide và giáo trình giảng dạy cho các buổi học. (Có thể tham khảo sử dụng giáo trình hiện tại của trung tâm)

 • Hướng dẫn học viên làm đồ án cuối khóa, đảm bảo chất lượng đầu ra của học viên

Key Responsibilities

Skills, Experiences

Related Jobs